Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Janvāris

Lēmums

Nr.4

Rīgā, 2014.gada 23.janvārī

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Izbeigt vivisekciju” atbalstu

Pamatojoties uz 2014.gada 23.janvārī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Eiropas Pilsoņu iniciatīvai „Izbeigt vivisekciju” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulai Nr.211/2011 Latvijā savākts 3167 (trīs tūkstoši simts sešdesmit septiņi) derīgu parakstu.

Atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.3panta pirmajai daļai, Centrālā vēlēšanu komisija, nolemj:

izsniegt organizatoriem sertifikātu, kas apliecina derīgo atbalsta paziņojumu skaitu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs           

Ritvars Eglājs