Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 40

Rīgā, 2020. gada 24. septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Dobeles novada pašvaldības vēstule par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņanumurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

422.

Dobeles pilsētas kultūras nams

Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads

423.

Dobeles Mūzikas skola

Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs