Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr.40

Rīgā, 2014.gada 4.aprīlī

Par Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas termiņa pagarināšanu

2014.gada 1.aprīlī Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 31.03.2014. vēstule Nr. VK-14-25-nd, kurā informē, ka noslēdzot vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, konstatēts nepietiekams pieteikto personu skaits. Tādēļ Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija lūdz pagarināt vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas termiņu līdz 2014.gada 22.aprīlim.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta otrā daļa paredz, ka iecirkņa komisijas izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā.

Centrālā vēlēšanu komisija ar 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 4 ir apstiprinājusi Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, kurā noteikta kārtība, kādā izveidojamas vēlēšanu iecirkņu komisijas. Instrukcijas 2.punkts nosaka, ka vēlēšanām iecirkņa komisijas izveidojamas vismaz četrdesmit dienu pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājaslapā. Tādējādi 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisijām jābūt izveidotām līdz 2014.gada 14.aprīlim.

Līdz ar to Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Rīgas vēlēšanu komisija lūdz pagarināt Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas termiņu par astoņām dienām un termiņa pagarināšana ir objektīvi nepieciešama, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi Rīgas pilsētā.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta otro daļu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

  1. Noteikt, ka 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām iecirkņu komisijas Rīgas pilsētā izveidojamas ne vēlāk kā līdz 2014.gada 22.aprīlim.
  2. Uzdot Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam noteikt attiecīgu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu un paziņot par to Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijas 2.punktā noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs