Tips
Lēmumi
Mēnesis
Marts

LĒMUMS Nr. 40

Rīgā, 2024. gada 28. martā

 

 

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju zīmogu grafiskā attēla apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 4. panta otro daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

  1. Apstiprināt vēlēšanu iecirkņu komisiju zīmogu grafisko attēlu. Zīmoga vidū tiek attēlots attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas numurs.
  2. Katrai iecirkņa komisijai tiek izsniegts viens iecirkņa komisijas zīmogs.
  3. Ja vēlēšanu komisiju rīcībā ir reģistrācijas aploksnes, kam uzspiests iecirkņa komisijas zīmogs, izmantot tās līdz krājumu beigām, uzspiežot arī šī lēmuma pielikumā minēto zīmoga attēlu, kad iecirknī notiek balsošana ar reģistrācijas aploksnēm.
  4. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām, saņemot 1. punktā minētos zīmogus ar jauno grafisko attēlu, piecu darba dienu laikā iznīcināt līdzšinējos iecirkņa komisiju zīmogus, par to sastādot zīmogu iznīcināšanas aktu, to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 3 darba dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv.

 

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                          Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                    Ritvars Eglājs

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU