Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr.41

Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumus un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

551.

Alsungas novada dome

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners