Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS Nr. 42

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

Par kārtību, kādā Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizē balsošanu karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 31.¹ pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

 1. Karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās (turpmāk — karavīri un zemessargi), balsošanu organizēt saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Instrukciju balsošanai pa pastu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas apstiprināta ar 2024. gada 12. februāra lēmumu Nr. 21.
 2. Ievērojot karavīru un zemessargu dienesta specifiku, noteikt, ka:
  1. balsošanas datums Eiropas Parlamenta vēlēšanās starptautiskās operācijas rajonā Kosovā ir 2024. gada 15. maijs;
  2. iecirkņa komisija balsošanai pa pastu vēlēšanu materiālus — balsotāju sarakstu veidlapas, visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, vēlēšanu aploksnes, reģistrācijas aploksnes — karavīriem un zemessargiem nogādā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera nozīmētas personas starpniecību;
  3. karavīri un zemessargi neparaksta apliecinājumu, ka balso personiski, un pasta aplokšņu vietā izmanto reģistrācijas aploksnes;
  4. balsošanas dienā Nacionālo bruņoto spēku komandiera nozīmētas personas:
   1. sagatavo saini nodoto reģistrācijas aplokšņu ievietošanai;
   2. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās ir visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli, un sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus numerācijas secībā;
   3. nodrošina karavīru un zemessargu balsošanas aizklātumu;
   4. identificē ieradušos vēlētājus;
   5. ieraksta vēlētājus balsotāju saraksta veidlapā;
   6. izsniedz vēlētājiem vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni;
   7. izsniedzot reģistrācijas aploksnes, uzraksta uz tām vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā (veidots no balsotāju saraksta lapas numura un vēlētāja kārtas numura šajā lapā, piemēram, 2/23);
   8. pēc balsošanas beigām aizzīmogo 2.4.1. punktā minēto saini;
   9. pēc balsošanas beigām nosūta iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu pildīto balsotāju sarakstu attēlus;
  5. karavīri un zemessargi:
   1. parakstās balsotāju sarakstā par vēlēšanu materiālu saņemšanu;
   2. vienatnē nobalso;
   3. reģistrācijas aploksni nodod 2.4. punktā minētai personai, kas reģistrācijas aploksni ievieto 2.4.1. punktā minētā sainī;
  6. saini ar reģistrācijas aploksnēm un pārējos vēlēšanu materiālus Nacionālo bruņoto spēku komandiera nozīmēta persona līdz balsu skaitīšanas sākšanai (ne vēlāk kā 9. jūnija rīts) nogādā iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā, Smilšu ielā 4;
  7. iecirkņa komisija balsošanai pa pastu:
   1. saņēmusi 2.4.9. punktā minētos datus, reģistrē vēlētājus pasta balsošanai;
   2. saņēmusi 2.6. punktā minētos vēlēšanu materiālus, reģistrē vēlētāju reģistrā saņemtās reģistrācijas aploksnes un ievieto tās balsošanas kastē.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                      Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                             Ritvars Eglājs

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS