Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Novembris

LĒMUMS

Nr. 43

Rīgā, 2020. gada 19. novembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Olaines novada domes vēstule par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

764.

Olaines Sporta centrs

Zemgales iela 33a, Olaine, Olaines novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs