Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS  Nr. 44

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. 36 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

 

Centrālajā vēlēšanu komisijā 2024. gada 3. aprīlī ir saņemts Ārlietu ministrijas priekšlikums par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā, kas apstiprināts ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumu Nr. 36 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta piektās daļas 1. punktu un 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. 36 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, precizējot zemāk minēto vēlēšanu iecirkņu adreses un tālruņa numurus:

 

Nr.

p.k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa

adrese

  1.  

1017

Vēstniecība Beļģijas Karalistē

Avenue des Arts/Kunstlaan 23

Tālr. Nr. +32 2 2383 236

e-pasts: embassy.belgium@mfa.gov.lv

  1.  

1033

Vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

45 Nottingham Place, London, W1U 5LY

Tālr. Nr.: +44 (0) 20 772 59 212;

e-pasts: consulate.uk@mfa.gov.lv

  1.  

1044

Pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ženēvā, Šveicē

Rue de Lausanne 137, 1202, Geneva, Switzerland

mission.un-gen@mfa.gov.lv

+41 22 738 51 11

  1.  

1072

Vēstniecība Austrālijas Savienībā

Level 10, 221 London Circuit, Canberra ACT 2601,

Tālr. Nr. +61 2 5142 9700.;

e-pasts: consulate.australia@mfa.gov.lv

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                            Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                    Ritvars Eglājs

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS