Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 44

Rīgā, 2021. gada 29. jūnijā

Par grozījumu Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā pašvaldības domes vēlēšanās

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā pašvaldības domes vēlēšanās (apstiprināta ar 01.04.2021. lēmumu Nr. 16) šādu grozījumu:

izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

“12. Pašvaldības vēlēšanu komisija sadala vēlēšanu aploksnes iecirkņu komisijām, atstājot sev rezervi neparedzētai vajadzībai. Saņēmusi no pašvaldības vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās visas apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un:

12.1. pārbauda, vai visas vēlēšanu aploksnes ir apzīmogotas;

12.2. pārskaita visas vēlēšanu aploksnes.

Vēlēšanu aplokšņu pārbaude un pārskaitīšana veicama vismaz divas reizes, un katru reizi to veic cits iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu gaitas žurnālā (B1 aile) izdara ierakstus par apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās apzīmogojuši, pārbaudījuši un skaitījuši.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs