Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr.44

Rīgā, 2014.gada 9.maijā

Par papildu finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.panta otro daļu un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 62. un 65.punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto papildu finansējumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām, kas nepieciešams kompensāciju izmaksai par personisko transportlīdzekļu nolietojumu un ekspluatāciju gadījumos, kad vēlēšanu komisija vai vēlēšanu iecirkņa komisija Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai izmanto komisijas locekļa (darbinieka) īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                     

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs  

Ritvars Eglājs

***

Pielikums
Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 9.maija lēmumam Nr.44

Finansējuma sadalījums republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanām (euro)

Nr.p.k.          

Pašvaldība

Finansējums izdevumiem atlīdzībai

A

B

1

1

Aglonas novads

75

2

Aizputes novads

150

3

Aknīstes novads

65

4

Alojas novads

60

5

Alsungas novads

29

6

Apes novads

84

7

Auces novads

60

8

Babītes novads

36

9

Baldones novads

25

10

Baltinavas novads

70

11

Balvu novads

132

12

Bauskas novads

168

13

Brocēnu novads

86

14

Burtnieku novads

120

15

Carnikavas novads

18

16

Cesvaines novads

38

17

Cēsu novads

24

18

Ciblas novads

105

19

Dagdas novads

270

20

Daugavpils novads

179

21

Durbes novads

27

22

Engures novads

57

23

Ērgļu novads

75

24

Gulbenes novads

336

25

Iecavas novads

15

26

Ikšķiles novads

99

27

Ilūkstes novads

120

28

Inčukalna novads

24

29

Jaunpiebalgas novads

39

30

Jēkabpils novads

125

31

Jūrmala

414

32

Kandavas novads

91

33

Kārsavas novads

87

34

Kocēnu novads

105

35

Kokneses novads

75

36

Krāslavas novads

54

37

Krimuldas novads

42

38

Krustpils novads

135

39

Kuldīgas novads

270

40

Ķeguma novads

24

41

Ķekavas novads

45

42

Lielvārdes novads

45

43

Līvānu novads

90

44

Lubānas novads

72

45

Madonas novads

242

46

Mālpils novads

6

47

Mērsraga novads

18

48

Neretas novads

90

49

Ogres novads

345

50

Ozolnieku novads

53

51

Pārgaujas novads

36

52

Pāvilostas novads

45

53

Pļaviņu novads

63

54

Preiļu novads

48

55

Priekules novads

4

56

Priekuļu novads

72

57

Raunas novads

21

58

Rēzekne

105

59

Riebiņu novads

42

60

Ropažu novads

26

61

Rucavas novads

58

62

Rugāju novads

75

63

Salas novads

75

64

Saldus novads

270

65

Saulkrastu novads

30

66

Siguldas novads

78

67

Skrīveru novads

15

68

Skrundas novads

105

69

Smiltenes novads

120

70

Stopiņu novads

12

71

Strenču novads

53

72

Talsu novads

195

73

Valkas novads

45

74

Vārkavas novads

80

75

Vecpiebalgas novads

12

76

Vecumnieku novads

129

77

Ventspils novads

192

78

Viļakas novads

41

79

Zilupes novads

96

 

Kopā:

7157

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs