Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

Rīgā, 2022. gada 27. jūlijā

Par politiskās partijas “KATRAM UN KATRAI” kandidātu sarakstu reģistrēšanu 14. Saeimas vēlēšanām

2022. gada 27. jūlijā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegti politiskās partijas “KATRAM UN KATRAI” Saeimas deputātu kandidātu saraksti visos vēlēšanu apgabalos. Konstatēts, ka kandidātu saraksti iesniegti, ievērojot Saeimas vēlēšanu likuma prasības.

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 13. panta pirmo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 14. Saeimas vēlēšanām politiskās partijas “KATRAM UN KATRAI” kandidātu sarakstus Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales vēlēšanu apgabalā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners