Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS Nr. 45

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 28.03.2024. lēmumā Nr. 38 “Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu”

 

Centrālajā vēlēšanu komisijā 2024. gada 3. aprīlī ir saņemts Ārlietu ministrijas priekšlikums par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā, kas apstiprināts ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 28. marta lēmumu Nr. 38 “Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu”.

 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2024.gada 28. marta lēmumā Nr. 38 “Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu” un apstiprināt zemāk minētā vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu:

 

Nr.

p.k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa

adrese

  1.  

1038

Vēstniecība Nīderlandes Karalistē

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Trumkalns

Komisijas sekretāre Renāte Krieviņa

Komisijas locekle Zaiga Korkrana

Komisijas locekle Elīna Cērpe

Komisijas locekle Natālija Burišina

Komisijas locekle Līva Kociņa

Komisijas locekle Helēna Deina Švanka

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                 Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                         Ritvars Eglājs

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS