Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 45

Rīgā, 2020. gada 17. decembrī

Par grozījumiem instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai”

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2015. gada 7. septembra lēmumu Nr.7 apstiprinātajā instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (grozīta ar 2015. gada 18. septembra lēmumu Nr. 9 un 2016. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 7) šādus grozījumus:

 

 1. Izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:
  • “1.2. Instrukcija ir saistoša zvērinātiem notāriem, pašvaldību domēm, pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas vietu atbildīgajiem darbiniekiem, bāriņtiesu, kuras veic notariālas darbības, atbildīgajiem darbiniekiem, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītājiem, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām.”
 2. Papildināt instrukciju ar 2.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
  • “2.1.5. Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārās amatpersonas.”
 3. Izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:
  • “2.3. Pašvaldību domes, bāriņtiesas informē pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu, bāriņtiesu atbildīgos darbiniekus un pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājus par likumā noteikto pienākumu apliecināt parakstus un fizisko personu datu aizsardzību. Ārlietu ministrija par šo pienākumu informē konsulārās amatpersonas.”
 4. Izteikt 2.5. punktu šādā redakcijā:
  • “2.5. Parakstu apliecinātājiem, kuri parakstījuši 2.4. punktā minēto saistību rakstu, attiecīgā pašvaldības vēlēšanu komisija (zvērinātiem notāriem – Centrālā vēlēšanu komisija, konsulārajām amatpersonām – Ārlietu ministrija) izveido PVS lietotāja tiesības. Pēc tam saistību raksti apkopojami un nosūtāmi Centrālajai vēlēšanu komisijai.”
 5. Izslēgt 2.8.8. apakšpunktā vārdus “nodošanai iniciatīvas grupai”.
 6. Papildināt 3.1.5. apakšpunktu pēc vārda “veidlapu” ar vārdiem “divos eksemplāros”.
 7. Izslēgt 3.1.8. apakšpunktā vārdus “nodošanai iniciatīvas grupai”.
 8. Papildināt 3.2.4. apakšpunktu pēc vārda “veidlapu” ar vārdiem “divos eksemplāros”.
 9. Papildināt 3.2.8. apakšpunktu pēc vārda “vietu” ar vārdiem “un datumu”.
 10. Izslēgt 3.2.11. apakšpunktā vārdus “nodošanai iniciatīvas grupai”.
 11. Izslēgt 3.3.8. apakšpunktā vārdus “nodošanai iniciatīvas grupai”.
 12. Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā:
  • “3.4. Ja persona pie zvērināta notāra ieradusies ar aizpildītu paraksta apliecinājuma veidlapas eksemplāru, kas izdrukāts no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas, parakstu apliecina šādā kārtībā:
  • 3.4.1. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti, pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;
  • 3.4.2. ievada sistēmā personas kodu un pārliecinās, ka persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu – un sistēmas atlasītais vārds un uzvārds sakrīt ar personas dokumentu;
  • 3.4.3. vēlētājs parakstās veidlapā paredzētajā vietā;
  • 3.4.4. zvērināts notārs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;
  • 3.4.5. izsniedz vēlētājam sagatavoto veidlapas eksemplāru.
  • Pēc personas lūguma zvērināts notārs var izdrukāt personai aizpildīšanai paraksta apliecinājuma veidlapu.”
 13. Papildināt instrukciju ar 3.5. punktu šādā redakcijā:
  • “3.5. Ja Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām paraksta apliecināšanas brīdī nav pieejama PVS, parakstu apliecina šādā kārtībā:
  • 3.5.1. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti un pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;
  • 3.5.2. pēc personas dokumenta pārbauda, vai persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu;
  • 3.5.3. noskaidro, par kādu iniciatīvu vēlētājs vēlas parakstīties, un izvēlas divos eksemplāros attiecīgu iepriekš sagatavotu veidlapu vai izdrukā to no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas;
  • 3.5.4. ieraksta veidlapā vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;
  • 3.5.5. vēlētājs parakstās paredzētajā vietā;
  • 3.5.6. parakstu apliecinātājs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;
  • 3.5.7. izsniedz parakstītāja lapas eksemplāru parakstītājam;
  • 3.5.8. pēc apliecināšanas nosūta Ārlietu ministrijai apliecinātāja veidlapas eksemplāru vai tā attēlu ievadīšanai PVS.”

13. Instrukcijas pielikumā:

papildināt 3. punktu pēc vārda “Pašvaldība” ar vārdu “pārstāvniecība”;

3.1. un 5.4.1. punktā aizstāt vārdus “republikas pilsēta” ar vārdiem “valstspilsēta, valsts”.

Lēmums stājas spēkā 2020. gada 31. decembrī.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs