Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 45

Rīgā, 2019. gada 3. maijā

Par grozījumiem Pekinas vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvā

Centrālā vēlēšanu komisija 2019. gada 2. maijā ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par grozījumiem Ķīnas Tautas Republikā, Pekinā izveidotās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvā.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju Māri Selgu.
  2. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāri Kristīni Lielo.
  3. Iecelt Ingūnu Vīksni par vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju.
  4. Iecelt vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli Evisu Usenko par vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāri.
  5. Iecelt Angelīnu Maksimovu par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli.
  6. Iecelt Ingu Rozenblatu par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs