Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 46

Rīgā, 2019. gada 3. maijā

Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisiju Kaļiņingradā

 

Centrālā vēlēšanu komisija 2019. gada 2. maijā ir saņēmusi Ārlietu ministrijas priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, sekretāra un locekļa kandidatūrām Krievijas Federācijā, Kaļiņingradā izveidotajam Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirknim.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj apstiprināt vēlēšanu iecirkņa komisiju Krievijas Federācijā, Kaļiņingradā šādā sastāvā:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa komisijas

sastāvs

  1.  

1058.

Krievijas Federācija (Kaļiņingrada)

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Legzdiņš

Komisijas sekretāre Viktorija Agalakova

Komisijas locekle Gundega Grobiņa

 

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs