Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 47

Rīgā, 2019. gada 9. maijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt Eiropas Parlamenta ārzemju vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas instrukciju.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Sofija Grīnvalde