Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr.47

Rīgā, 2014. gada 22. maijā

Par papildu finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto papildu finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām, lai nodrošinātu balsošanu ieslodzījuma vietās.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                     

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas  sekretārs                                                                         

Ritvars Eglājs

 ***
 

Pielikums
Centrālās vēlēšanu komisijas
2014. gada 22. maija lēmumam Nr. 47

Papildu finansējuma sadalījums republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanām (euro)

Nr.p.k.

Pašvaldība

  Atlīdzība

     t.sk. algas

    Kopā finansējums

A

B

1

2

3

1

Cēsu  novads

31

25

31

2

Daugavpils

612

495

612

3

Jelgava

340

275

340

4

Liepāja

124

100

124

5

Olaines novads

136

110

136

6

Rīga

1564

1265

1564

   

 

 

2807

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs