Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr.48

Rīgā,  2014.gada 22.maijā

Par deputātu kandidātu personas datiem Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā

Saeimas vēlēšanu likuma 15.pants nosaka, ka Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina, lai ne vēlāk kā divdesmit dienas, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā – ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiktu publicētas: 1) priekšvēlēšanu programmas; 2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu; 3) šā likuma 11.panta 4.punkta |”a” un “c” – “i” apakšpunktā minētās ziņas par katru kandidātu; 4) to kandidātu vārdi un uzvārdi, attiecībā uz kuriem Totalitārisma seku dokumentēšanas centram ir ziņas, ka tā rīcībā, Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka šie kandidāti varētu būt sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 16.pants Centrālajai vēlēšanu komisijai uzliek par pienākumu ne vēlāk kā 19 dienas pirms vēlēšanu dienas savā mājaslapā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēt priekšvēlēšanu programmas un visus kandidātu sarakstus un citas šajā likumā minētās ziņas par kandidātiem, izņemot kandidātu personas kodu un Eiropas Savienības pilsoņu, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, pēdējo adresi un dzimšanas vietu.

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka republikas pilsētas domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Novada domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā internetā, kā arī pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, - citā vietējā laikrakstā.

Lai saskaņā ar likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4.pantu nodrošinātu minēto likumu normu vienveidīgu, pareizu piemērošanu, kā arī vēlētāju informēšanas nolūkā Centrālā vēlēšanu komisija ievieto savā mājaslapā www.cvk.lv Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām reģistrētos kandidātu sarakstus un attiecīgajā likumā noteiktās ziņas par kandidātiem.

Tādējādi Centrālā vēlēšanu komisija veic deputātu kandidātu personas datu apstrādi, kas nepieciešama likumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā 2008.gada 14.martā, reģistrācijas apliecība Nr. 000495.

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punkts nosaka, ka pārzinis nodrošina personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā un tādu personas datu glabāšanas veidu, kas datu subjektu ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu.

Jautājums par laikposmu, kādā deputātu kandidātu dati pieejami CVK mājaslapā, ar likumu nav noregulēts.

Pamatojoties uz minēto, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

noteikt, ka Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicējamie dati par deputātu kandidātiem pilnā apjomā norādāmi uz attiecīgās Saeimas, Eiropas Parlamenta vai domes pilnvaru laiku. Pēc tam ziņas par deputāta kandidātu (izņemot vārdu un uzvārdu kandidātu sarakstā) dzēš no publiski pieejamā datu apstrādes reģistra.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs