Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

Rīgā, 2022. gada 29. jūlijā

Par grozījumu 2022. gada 7. jūlija lēmumā Nr. 22 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs, kuros varēs balsot arī pa pastu”

Ņemot vērā 2022. gada 27. jūlija Ārlietu ministrijas vēstulē izteikto lūgumu, atbilstīgi Saeimas vēlēšanu likuma 43. panta pirmajai un trešajai daļai, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Noteikt, ka vēlēšanu iecirknī Nr. 1014, kas ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022. gada 22. jūlija lēmumu Nr. 31 izveidots Latvijas Republikas vēstniecībā Austrijā (Vīnē), var balsot arī pa pastu.
  2. Papildināt 2022. gada 7. jūlija lēmumu Nr. 22 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs, kuros varēs balsot arī pa pastu” ar 3.punktu šādā redakcijā:

3. Vēstniecībā:

Nr. p. k.

Valsts, pilsēta

Pasta adrese

22.

Austrijas Republika (Vīne)

Embassy of the Republic of Latvia

Stefan-Esders-Platz 4, Wien 1190, Austria

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners