Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 49

Rīgā, 2014.gada 25.maijā

Par reģistrācijas aplokšņu derīguma pārbaudi

Rīgas pilsētas 42.vēlēšanu iecirkņa komisija ir informējusi Centrālo vēlēšanu komisiju, ka pieprasījumu nosūtīšana vēlēšanu iecirkņu komisijām, lai noskaidrotu, vai Rīgas pilsētas ieslodzījuma vietās balsojušās personas nav nobalsojušas vēlēšanu iecirkņos, kuros tās reģistrētas, noslēgusies 25.maija naktī 00.30.Tādējādi radusies situācija, ka nav saņemtas atbildes uz 20 pieprasījumiem, jo attiecīgās iecirkņu komisijas uz pieprasījuma saņemšanas brīdi darbu bija beigušas.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 41.panta pirmo un otro daļu iecirkņos, kuri organizē balsošanu ieslodzījuma vietās, pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas nosakāms saņemto reģistrācijas aplokšņu derīgums. Par derīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes, kas saņemtas no balsotāju sarakstos ierakstītajiem vēlētājiem, kas nav nobalsojuši personiski savā vēlēšanu iecirknī.

Kārtību, kādā tas noskaidrojams, likums neregulē, bet atbilstoši savai kompetencei nosaka Centrālā vēlēšanu komisija. 23.01.2014. instrukcijas “Balsošanas sarīkošana ieslodzījuma vietās Eiropas Parlamenta vēlēšanās” 15.punkts paredz: lai konstatētu, ka attiecīgajās ieslodzījuma vietās nobalsojušās personas nav nobalsojušas arī vēlēšanu iecirkņos, kuros tās reģistrētas, iecirkņa komisija, kura organizē balsošanu ieslodzījuma vietā, sazinās ar attiecīgā iecirkņa komisiju.

Tā kā likuma normas izpilde ir apgrūtināta, sazināšanās nav notikusi, bet minētā pārbaude nepieciešama balsu skaitīšanas pabeigšanai, Centrālajai vēlēšanu komisijai jāizvērtē iespēja attiecībā uz 42.iecirkņa komisiju noteikt citu kārtību.

Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka nepieciešamo pārbaudi var veikt, noskaidrojot, vai attiecīgās personas laikā no 2014.gada 21. līdz 24.maijam ieskaitot, ir atradušās ieslodzījuma vietā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Noteikt, ka 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās par derīgām atzīstamas reģistrācijas aploksnes, kas saņemtas no Rīgas pilsētas ieslodzījuma vietās balsojušajiem vēlētājiem, attiecībā uz kuriem saņemts apliecinājums no Ieslodzījuma vietu pārvaldes par to, ka laikā no 2014.gada 21. līdz 24.maijam ieskaitot tie ir atradušies ieslodzījuma vietā.
  2. Uzdot Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam pieprasīt 1.punktā minēto informāciju un pēc tās saņemšanas izdot attiecīgu rīkojumu Rīgas pilsētas 42.vēlēšanu iecirkņa komisijai.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                                     

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                           

Ritvars Eglājs