Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 5

Rīgā, 2022. gada 24. februārī

Par grozījumiem 2020. gada 3. janvāra instrukcijā “Parakstu vākšana tautas nobalsošanai par apturētu likumu”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar 2020. gada 3. janvāra lēmumu Nr. 2 apstiprinātajā instrukcijā “Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu” šādus grozījumus:

  1. Aizstāt 2.punktā vārdus “Republikas pilsētu” ar vārdu “Valstspilsētu”.
  2. Aizstāt 5.punktā vārdus “Republikas pilsētas vai novada” ar vārdiem “Valstspilsētas vai novada pašvaldības”.
  3. Aizstāt 41.2. punktā vārdus “pilnvaroto personu, kura nogādājusi” ar vārdiem “pārstāvi, kurš nogādājis”.
  4. Aizstāt 42., 43., 44. un 45. punktā vārdus “pilnvarotā persona” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārstāvis” (attiecīgā locījumā).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs