Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 5

Rīgā, 2020. gada 9. janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

 

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

 

izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

592.

Aizputes mūzikas skola

Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes novads

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs