Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 50

Rīgā, 2019. gada 9. maijā

Par grozījumiem 2019. gada 12. aprīļa lēmumā Nr. 34

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt 2019. gada 12. aprīļa lēmumā Nr. 34 “Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs” šādu grozījumu:

aizstāt tabulas 24. rindā vārdu “Astana” ar vārdu “Nursultana”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijassekretāra p.i.

Sofija Grīnvalde