Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 52

Rīgā,  2014.gada 10.jūnijā

Par 12.Saeimas vēlēšanu iecirkņiem balss nodošanai glabāšanā

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 16.panta otro daļu un 48.1 panta pirmo daļu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta statistisko informāciju par balsstiesīgo vēlētāju skaitu republikas pilsētās un novados atbilstoši Iedzīvotāju reģistra ziņām uz 2014.gada 4.jūniju Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Noteikt republikas pilsētas un novadus, kuros iekārtojami vēlēšanu iecirkņi balss nodošanai glabāšanā, un šo iecirkņu skaitu:

Nr. p. k.

Republikas pilsēta, novads

Vēlētāju skaits

Iecirkņu skaits balss nodošanai glabāšanā

1.

AIZPUTES NOVADS

7753

1

2.

ALŪKSNES NOVADS

14059

1

3.

BALVU NOVADS

11628

1

4.

BAUSKAS NOVADS

19326

1

5.

CĒSU NOVADS

14606

1

6.

DAUGAVPILS

60580

3

7.

DAUGAVPILS NOVADS

18311

1

8.

DOBELES NOVADS

16276

1

9.

GROBIŅAS NOVADS

7504

1

10.

GULBENES NOVADS

18746

1

11.

JĒKABPILS

17302

1

12.

JELGAVA

39921

1

13.

JELGAVAS NOVADS

17843

1

14.

JŪRMALA

35169

1

15.

KRĀSLAVAS NOVADS

12718

1

16.

KULDĪGAS NOVADS

20452

1

17.

ĶEKAVAS NOVADS

15422

1

18.

LIELVĀRDES NOVADS

8245

1

19.

LIEPĀJA

46717

2

20.

LIMBAŽU NOVADS

14764

1

21.

LĪVĀNU NOVADS

10133

1

22.

LUDZAS NOVADS

11128

1

23.

MADONAS NOVADS

20940

1

24.

MĀRUPES NOVADS

10747

1

25.

OGRES NOVADS

27074

1

26.

OLAINES NOVADS

11389

1

27.

PREIĻU NOVADS

8775

1

28.

RĒZEKNE

24479

1

29.

RĒZEKNES NOVADS

23623

1

30.

RĪGA

413099

20

31.

SALASPILS NOVADS

13158

1

32.

SALDUS NOVADS

20847

1

33.

SIGULDAS NOVADS

13822

1

34.

SMILTENES NOVADS

10911

1

35.

TALSU NOVADS

26137

1

36.

TUKUMA NOVADS

23684

1

37.

VALMIERA

19468

1

38.

VENTSPILS

25044

1

39.

VENTSPILS NOVADS

9895

1

     

61

  1. Uzdot šā lēmuma 1.punktā norādīto republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām ne vēlāk kā līdz 2014.gada 5.augustam noteikt, kuros vēlēšanu iecirkņos tiks organizēta balss nodošana glabāšanā un par pieņemto lēmumu informēt Centrālo vēlēšanu komisiju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                     

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                             

Ritvars Eglājs