Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 53

Rīgā, 2019. gada 17. maijā

Par grozījumiem 2019. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 32 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 4. aprīļa lēmuma Nr. 32 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām” pielikumā šādus grozījumus:

Nr.p. k.

Pašvaldība

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1+2)

A

B

1

2

3

28

Dundagas novads

9 599

1 133

10 732

67

Mārupes novads

13 006

1 178

14 184

96

Saulkrastu novads

5415

420

5 835

 

Kopā

1968 699

220 193

2188 892

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs