Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 56

Rīgā, 2014. gada 10. jūnijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

Centrālā vēlēšanu komisija 2014.gada 3.jūnijā ir saņēmusi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību priekšlikumus par grozījumiem 12.Saeimas vēlēšanām ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1070 Austrālijas Valstī Savienībā (Brisbenā) komisijas sekretāri Ilvu Sporni.
  2. Iecelt Māru Siksnu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1070 Austrālijas Valstī Savienībā (Brisbenā) komisijas sekretāri.
  3. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1027 Kanādā (Otavā) komisijas priekšsēdētāju Sanitu Ulmani.
  4. Iecelt Solvitu Rakitko par vēlēšanu iecirkņa Nr.1027 Kanādā (Otavā) komisijas priekšsēdētāju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                              

Ritvars Eglājs