Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 56

Rīgā, 2019. gada 17. maijā

Par grozījumu Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

Izdarīt 2018. gada 10. jūlijā ar lēmumu Nr. 23 apstiprinātajā Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcijā šādu grozījumu:

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

5. Balsošanas organizēšanai ieslodzījuma vietās pieaicināto personu finansēšanas kārtība

  1. Lai nodrošinātu vēlēšanu iecirkņa komisijas pienākumu pildīšanu ieslodzījuma vietā, līgumus ar pieaicinātajām personām slēdz attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
  2. Darba samaksa 5.1. punktā minētajām personām tiek aprēķināta, liekot vērā balsotāju skaitu ieslodzījuma vietā un Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto stundas tarifa likmi vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs