Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Augusts

Rīgā, 2022. gada 2. augustā

Par atalgojumu valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21. panta trešo daļu, 22. panta otro daļu un Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr.144 “Noteikumi par valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju” 1., 2. un 3.punktu, Centrālā vēlēšanu komisijanolemj:

noteikt šādu darba stundas tarifa likmi vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem 2022. gada Saeimas vēlēšanu sagatavošanā:

(eurostundā)

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija

 • komisijas priekšsēdētājs 11.97
 • komisijas sekretārs 10.10
 • komisijas loceklis 7.78

Pašvaldības vēlēšanu komisija
ar iecirkņu skaitu no 29 līdz 42

 • komisijas priekšsēdētājs 9.63
 • komisijas sekretārs 8.66
 • komisijas loceklis 6.87

Pašvaldības vēlēšanu komisija
ar iecirkņu skaitu no 15 līdz 28

 • komisijas priekšsēdētājs 9.00
 • komisijas sekretārs 8.09
 • komisijas loceklis 6.42

Pašvaldības vēlēšanu komisija
ar iecirkņu skaitu līdz 14

 • komisijas priekšsēdētājs 8.42
 • komisijas sekretārs 7.56
 • komisijas loceklis 6.00

Iecirkņa vēlēšanu komisija

 • komisijas priekšsēdētājs 7.78
 • komisijas sekretārs 7.00
 • komisijas loceklis 6.00
  (arī pieaicinātais speciālists, kas pilda komisijas locekļa pienākumus)

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners