Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 57

Rīgā, 2019. gada 23. maijā

Par grozījumiem 2019. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 32 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

 

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 4. aprīļa lēmuma Nr. 32 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām” pielikumā šādus grozījumus:

Nr.p. k.

Pašvaldība

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1+2)

A

B

1

2

3

11

Ādažu novads

8 644

617

9 261

34

Gulbenes novads

31 399

2 517

33 916

56

Ķekavas novads

18 344

1 770

20 114

106

Tukuma novads

31 745

2 224

33 969

 

Kopā

1970 638

218254

2188 892

 

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja vietnieks

Sigords Stradiņš

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs