Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 57

Rīgā, 2014.gada 10.jūnijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Valmieras pilsētas domes priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Izdarīt grozījumus 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”,

mainot vēlēšanu iecirkņa nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

913.

Vidzemes augstskolas dienesta viesnīca

Ausekļa iela 25A, Valmiera

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs