Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Augusts

Rīgā, 2022. gada 2. augustā

Par 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņa Kanādā (Toronto) izveidošanu

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi vēlētāju priekšlikumu izveidot 14. Saeimas vēlēšanu iecirkni pēc ne mazāk kā 36 vēlētāju priekšlikuma Kanādā (Toronto).

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta piektās daļas 3. punktu un 1.1 panta pirmo un otro daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izveidot šādu vēlēšanu iecirkni 14. Saeimas vēlēšanām ārvalstīs:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa

adrese

1.

1028

Kanāda

(Toronto)

Kanādas Latviešu centrs Toronto

4 Credit Union Drive, Toronto, ON, M4A 2N8, Canada

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners