Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 58

Rīgā, 2014. gada 10. jūnijā

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas „30 km/h – darīsim ielas apdzīvojamas” atbalstu

Pamatojoties uz 2014.gada 5.jūnijā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai „30 km/h – darīsim ielas apdzīvojamas” (reģ. nr. ECI(2012)000014) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulai Nr.211/2011 Latvijā savākti 55 (piecdesmit pieci) derīgi paraksti.

Atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.3 panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izsniegt organizatoriem sertifikātu, kas apliecina derīgo atbalsta paziņojumu skaitu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs