Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr.59

Rīgā,  2014.gada 2.jūlijā

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 2014. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 39 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2014.gada 9. jūnija vēstuli Nr. VK- 14-33-nd par nepieciešamajiem grozījumiem Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai  Eiropas Parlamenta vēlēšanām piešķirtā finansējuma sadalījumā, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2014. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 39 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, pielikuma sadaļu ar 85.kārtas numuru izsakot jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

 Pašvaldība

 Atlīdzība

 t.sk.  algas

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums(1 + 3)

A

B

1

2

3

4

85

Rīga

320 519

258 882

59 398

379 917

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs 

Ritvars Eglājs