Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 59

Rīgā, 2019. gada 25. maijā

Par grozījumiem Īrijas vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvā

 

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par grozījumiem Īrijā, Dublinā izveidotās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvā.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāri Elitu Baltaiskalnu.
  2. Iecelt Zigmundu Zamocki par vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāru.

 

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs