Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Augusts

Rīgā, 2022. gada 2. augustā

Par Kanādā (Toronto) pēc vēlētāju priekšlikuma izveidotā 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas iecelšanu

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi ierosinājumu par vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, sekretāra, locekļu kandidatūrām 14.Saeimas vēlēšanu iecirknim, kas izveidots Kanādā (Toronto) pēc vēlētāju priekšlikuma.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

iecelt vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju, sekretāru un locekļus:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Komisijas sastāvs

1.

1028

Kanāda

(Toronto)

Komisijas priekšsēdētājs Arnis Osvalds Markitants

Komisijas sekretāre Ilze Maksiņa

Komisijas locekle Aija Mazsīle

Komisijas loceklis Ēriks Eduards Bredovskis

Komisijas locekle Astrīde Brigitte Sīle

Komisijas loceklis Jānis Ivsiņš

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners