Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 6

Rīgā, 2020. gada 14. janvārī

Par Centra partijas iesniegto Satversmes grozījumu projektu

 

2019. gada 3. decembrī Centra partija, reģ. Nr. 40008095705, juridiskā adrese: Jūrmalas gatve 93k – 2 – 68, Rīga, LV – 1029, (turpmāk – Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un Latvijas Republikas Satversmes 5. panta grozījumu. 2020. gada 9. janvārī Iesniedzējs iesniedza precizētu likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (turpmāk – likumprojekts) (pielikumā).

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
  2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;
  3. atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

  1. iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;
  2. likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

1) vai Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas jēdzienam “iniciatīvas grupa”;

2) vai likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnībā izstrādāts.

Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai iesniegusi Centra partija. Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas 1.punktu, iniciatīvas grupa var būt politiskā partija vai politisko partiju apvienība. Iesniedzējs ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija. Tādējādi Iesniedzējs atbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt likumprojektu reģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.

Iepazinusies ar iesniegumam pievienoto likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka likumprojekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturtās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

  1. reģistrēt iniciatīvas grupas iesniegto likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.
  2. Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20200114 – 006.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijassekretārs

Ritvars Eglājs