Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr.60

Rīgā, 2014.gada 18.jūlijā

Par  kandidātu sarakstu „SUVERENITĀTE” reģistrēšanu 12.Saeimas vēlēšanām

2014.gada 17.jūlijā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegti politiskās partijas „SUVERENITĀTE” Saeimas deputātu kandidātu saraksti visos vēlēšanu apgabalos. Konstatēts, ka kandidātu saraksti iesniegti, ievērojot Saeimas vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Saeimas vēlēšanu likuma 13.panta pirmajai daļai, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 12.Saeimas vēlēšanām kandidātu sarakstus „SUVERENITĀTE” Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales vēlēšanu apgabalos.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs