Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Augusts

Rīgā, 2022. gada 11. augustā

Par labojumu 2022. gada 23. jūlija lēmumā Nr. 35 “Par 14.Saeimas vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs pēc vēlētāju priekšlikumiem”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

labot pārrakstīšanās kļūdu 2022. gada 23. jūlija lēmumā Nr. 35 “Par 14.Saeimas vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs pēc vēlētāju priekšlikumiem” norādītajā 1036. vēlēšanu iecirkņa Apvienotajā Karalistē (Gērnsijā) adresē un precizēt iestādes nosaukumu, izsakot 12.rindu šādā redakcijā:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa

adrese

12.

1036

Apvienotā Karaliste (Gērnsija)

Pašvaldības birojs

Constables Office
Lefebvre Street
St. Peter Port
Guernsey GY1 2JS

United Kingdom

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners