Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 63

Rīgā, 2022. gada 12. augustā

Par T.Baltača svītrošanu no 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta

2022. gada 2. augustā Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja politisko partiju apvienības “Apvienība Latvijai” deputātu kandidātu sarakstus 14. Saeimas vēlēšanām.

Lai konstatētu, vai pieteiktie kandidāti atbilst Saeimas vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 4. panta prasībām un uz viņiem neattiecas likuma 5. pantā minētie ierobežojumi, Centrālā vēlēšanu komisija nosūtīja kandidātu sarakstus likuma 13. panta trešajā daļā noteiktajām kompetentajām institūcijām.

Iepazinusies ar 2022. gada 10. augusta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vēstuli Nr. 14-10-4/7183/22 par Sodu reģistrā esošo informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka uz politisko partiju apvienības “Apvienība Latvijai” deputāta kandidātu Tomu Baltaci attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3. punktā minētais ierobežojums.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma 5. panta 3. punktu, 13. panta otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu un trešās daļas 3. punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

svītrot Tomu Baltaci no politisko partiju apvienības “Apvienība Latvijai” deputātu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners