Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Augusts

Rīgā, 2022. gada 12. augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemts Saulkrastu novada domes priekšlikums par izmaiņām vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumu un adresi:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

 

796.

Sējas kultūras nams

Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners