Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 7

Rīgā 2021. gada 18. februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtas pašvaldību vēstules par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu, adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņu likvidēšanu un jaunu vēlēšanu iecirkņu veidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

293.

Alūksnes pilsētas administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov.

316.

Zeltiņu pagasta pārvalde

“Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov.

522.

Dagdas kultūras centrs

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.

525.

Asūnes tautas nams

Skolas iela 19, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.

834.

Mazirbes bibliotēka

Skolotāju māja 2 dzīvoklis Nr. 12, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov.

484.

Jēkabpils sporta halle

Brīvības iela 289B, Jēkabpils

487.

Jēkabpils sporta nams

Brīvības iela 2J, Jēkabpils

488.

Jēkabpils 2.vidusskola (Struktūrvienība Rīgas iela)

Rīgas iela 200, Jēkabpils

491.

Tieslietu administratīvā centra ēka

Neretas iela 39, Jēkabpils

492.

Krustpils pamatskola

Madonas iela 48, Jēkabpils

191.

Jelgavas mūzikas vidusskola

Lapskalna iela 2, Jelgava

863.

Cēres sporta halle

Skolas iela 1, Cēres pag., Kandavas nov.

567.

Brīvā laika pavadīšanas nams

Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

571.

Vārmes jauniešu centrs

“Gaismas”, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

679.

Ogres novada sporta centrs

Skolas iela 21, Ogre, Ogres nov.

477.

Salgales pagasta pārvalde

Vīgriezes, Salgales pagasts, Ozolnieku novads

615.

Liepupes pamatskola

"Veiksmes", Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.

773.

Siguldas pagasta kultūras nams

Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas nov.

776.

Allažu sporta centrs

Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads

798.

Kultūras centrs “Ulbrokas pērle”

Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads

799.

Upeslejas

Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu novads

859.

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Raudas iela 6, Tukums, Tukuma nov.

875.

Kopienas centrs “Mūsmājas”

Ezera iela 1, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov.

885.

Mūzikas skola

Semināra iela 25, Valka, Valkas nov.

898.

Kārķu tautas nams

Kārķu tautas nams, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov.

265.

Ventspils pirmskolas izglītības iestāde “Bitīte”

Kuldīgas ielā 134, Ventspils

  1. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

294.

Alūksnes pilsētas sākumskola

Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes nov.

303.

Bejas bibliotēka

"Rūķi", Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov.

266.

Gāliņciema bibliotēka

Kuldīgas iela 110, Ventspils

  1. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

707.

Dienas centrs “Gauja”

Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pag., Inčukalna nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs