Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 7

Rīgā, 2014.gada 23.janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu un jauna vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

592.

Lažas pagasta pārvalde

„Tebrenieki”, Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads

295.

Alūksnes novada vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads

298.

Alsviķu kultūras nams

„Kultūras nams – Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

307.

Kalncempju pagasta pārvalde

„Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

323.

Tautas nams

„Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads

326.

Briežuciema pagasta bibliotēka

„Dīķmalas-8”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads

930.

Matīšu pagasta pārvalde

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads

537.

Konstantinovas tautas nams

Saules iela 9, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads

430.

Bērzes pagasta pārvalde

Upes iela 1, Šķibe, Bērzes pagasts, Dobeles novads

447.

Beļavas pagasta Ozolkalna sporta zāle

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

865.

Administratīvā ēka

Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads

284.

Sērenes Tautas nams

„Tautas nams”, Sērene, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads

881.

Viesatu kultūras nams

„Jaunviekaļas”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads

189.

Jelgavas 3.sākumskola

Uzvaras iela 10, Jelgava

190.

Iestāde „Kultūra”

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

191.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Meiju ceļš 9, Jelgava

194.

Jelgavas 2.internātpamatskola

Filozofu iela 50, Jelgava

200.

Jelgavas 1.internātpamatskola

Institūta iela 4, Jelgava

865.

Zemītes Tautas nams

„Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

880.

Vānes kultūras nams

„Gaismiņas”, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads

784.

Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”

„Namiņš”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

224.

Liepājas Valsts tehnikuma dienesta viesnīca

Vānes iela 4, Liepāja

732.

Čornajas tautas nams

Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads

734.

Dricānu kultūras nams

„Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

758.

Vērēmu tautas nams

Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

23.

Rīgas 71. vidusskola (2.korpuss)

Grīvas iela 26, Rīga

32.

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes telpas

Āzenes iela 18, Rīga

37.

Koka ēku renovācijas centrs „Koka Rīga”

Krāsotāju iela 12, Rīga

39.

Rīgas Avotu pamatskola

Avotu iela 44, Rīga

40.

Rīgas Avotu pamatskola

Avotu iela 44, Rīga

53.

Rīgas Sociālais dienests, dienas centrs „Kastanis”

Lomonosova iela 1 k-19, Rīga

115.

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Purvciema iela 38, Rīga

138.

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Graudu iela 21, Rīga

144.

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola

Patversmes iela 20, Rīga

145.

Rīgas Puškina licejs

Sarkandaugavas iela 22, Rīga

850.

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „Varavīksne”

„Rude" 5, Rude, Rojas novads

885.

Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads

908.

Vijciema pagasta pārvalde

„Dalderi”, Vijciema pagasts, Valkas novads

671.

Murmastienes kultūras centrs

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

371.

Pagasta pārvalde

„Dzērbenes pils”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads

372.

Pagasta pārvalde

„Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads

374.

Pagasta pārvalde

„Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads

386.

Pagasta pārvalde

„Nēķins”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads

388.

Novada pašvaldība

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

  1. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa
numurs

    Iecirkņa nosaukums

Adrese

     964.

    Sociālais centrs

          Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs