Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 73

Rīgā,2019. gada 19. septembrī

Par grozījumiem 2019. gada 4. aprīļa lēmumā Nr. 32 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

 

Izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 4. aprīļa lēmuma Nr. 32 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām” pielikumā šādus grozījumus:

Nr.p. k.

Pašvaldība

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1+2)

A

B

1

2

3

9

Apes novads

8 286

702

8 988

26

Daugavpils novads

38 649

2 501

41 150

38

Inčukalna novads

5 235

619

5 854

50

Kokneses novads

7 455

702

8 157

56

Ķekavas novads

18 384

1 730

20 114

65

Mazsalacas novads

8 284

744

9 028

115

Ventspils novads

21 708

1 870

23 578

 

Kopā

1 973 286

215 606

2 188 892

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs