Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 1. septembrī

Par grozījumu 2022. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 19 “Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

labot 2022. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 19 “Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā” norādīto vēlēšanu iecirkņa Nr. 67 Administratīvā ēka (bijusī Rīgas Austrumu izpilddirekcija) adresi, izsakot 67. rindu šādā redakcijā:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

 

67.

Administratīvā ēka (bijusī Rīgas Austrumu izpilddirekcija)

Daugavpils iela 31, Rīga

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs