Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 15.septembrī

Par grozījumiem Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā ārvalstīs

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā ārvalstīs (apstiprināta ar 25.08.2022. lēmumu Nr. 68) šādus grozījumus:

  1. Izteikt 26.1. punktu šādā redakcijā:

“26.1. par to nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju;”.

  1. Izslēgt 26.2. punkta otrajā teikumā vārdus “balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs