Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.75

Rīgā, 2019. gada 31. oktobrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

189.

Jelgavas Centra pamatskola

Uzvaras iela 10, Jelgava

194.

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

Filozofu iela 50, Jelgava

200.

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs

Institūta iela 4, Jelgava

195.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Mātera iela 44, Jelgava

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs