Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 15. septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemts Krāslavas novada pašvaldības priekšlikums par izmaiņām vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumu un adresi:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

 

525.

Asūnes pagasta pārvalde

Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Krāslavas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs