Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 15. septembrī

Par izmaiņām ārvalstīs izveidoto 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā

Centrālā vēlēšanu komisija 2022. gada 29. augustā un 9. septembrī ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par izmaiņām 1019. vēlēšanu iecirkņa Čehijas Republikā (Prāgā) un 1009. vēlēšanu iecirkņa Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) komisiju locekļu sastāvā.

2022. gada 13. septembrī ir saņemts 1013. vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājas Ilzes Ērikas Radziņas priekšlikums par izmaiņām 1013. vēlēšanu iecirkņa Austrālijas Valstu Savienībā (Adelaidē) komisijas locekļu sastāvā.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt 1019. vēlēšanu iecirkņa Čehijas Republikā (Prāgā) komisijas priekšsēdētāju Diānu Eglīti.
  2. Iecelt Jāni Vaivaru par 1019. vēlēšanu iecirkņa Čehijas Republikā (Prāgā) komisijas priekšsēdētāju.
  3. Mainīt 1009. vēlēšanu iecirkņa Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) komisijas locekļu amatus: iecelt par komisijas sekretāru Māri Burbergu, par komisijas locekli Keriju Kalēju.
  4. Atsaukt 1013. vēlēšanu iecirkņa Austrālijas Valstu Savienībā (Adelaidē) komisijas locekli Valdi Tomani.
  5. Iecelt Kārli Krišjāni Antonu par 1013. vēlēšanu iecirkņa Austrālijas Valstu Savienībā (Adelaidē) komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs