Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 8

Rīgā, 2020. gada 14. janvārī

 

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2020. gada parakstu vākšanai par apturētiem likumiem

 

Saskaņā arlikuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

  1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.
  2. Finansējumu piešķirt atbilstoši republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju iesniegtajiem pieprasījumiem par faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru, nepārsniedzot šā lēmuma pielikumā norādītās summas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs