Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 8

Rīgā 2021. gada 25. februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtas pašvaldību vēstules par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

591.

Kazdangas pagasta kultūras un izglītības centrs

Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.

297.

Apes tautas nams

Skolas iela 4, Ape, Apes nov.

551.

Alsungas kultūras nams

Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

319.

Balvu sākumskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov.

515.

Variešu kultūras nams

"Variešu kultūras nams", Varieši, Variešu pag., Krustpils nov.

956.

Mārupes valsts ģimnāzija

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov.

931.

Naukšēnu pagasta kultūras nams

“Putniņi”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

753.

Kruku kultūras nams

Miera iela 9, Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes nov.

918.

Rūjienas kultūras nams

Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.

889.

Strenču kultūras centrs

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču nov.

902.

Plāņu tautas nams

“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs